Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khẳng định sự lưu hành của loài giun móc chó (Ancylostoma ceylanicum) lây sang người tại miền Bắc Việt Nam trên cơ sở đặc điểm hình thái học và phân tích phân tử đoạn gen ty thể (CO1)

Dương Đức Hiếu, Nguyễn Văn Thọ, Đỗ Quang An, Nguyễn Việt Linh, Trần Lê Thu Hằng, Bùi Khánh Linh, Phạm Ngọc Doanh

Tóm tắt


Điều tra giun móc ký sinh ở chó tại khu vực Hà Nội đã thu được 2 loài giun móc khác nhau dựa vào số lượng răng của chúng trong khoang miệng. Kết quả phân tích đoạn gen ty thể CO1 của chúng đã khẳng định các mẫu giun móc có 3 răng là loài Ancylostoma caninum, còn các mẫu có 2 răng là loài Ancylostoma ceylanicum. Đây là nghiên cứu đầu tiên ứng dụng phân tích phân tử để khẳng định sự tồn tại của các loài giun móc ở chó có khả năng truyền lây sang người tại miền Bắc Việt Nam, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm giun móc trong cộng đồng.Tính đa dạng của gen và mối quan hệ tiến hóa của các loài trong giống Ancylostoma cũng được thảo luận trong nghiên cứu này.

Toàn văn: PDF