Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu lực một số loại vacxin cúm gia cầm sử dụng trên gà chống lại virus cúm A/H5N6 CLADE 2.3.4.4B

Nguyễn Văn Lâm, Tô Long Thành, Nguyễn Hoàng Đăng, Nguyễn Đăng Thọ

Tóm tắt


Để đánh giá hiệu lực của một số loại vacxin chống lại virus gây bệnh cúm gia cầm A/H5N6 cường độc mới xuất hiện tại Việt Nam, thí nghiệm đã được tiến hành trên gà với vacxin Navet-Vifluvac sản xuất trong nước, vacxin Re-5 và vacxin Re-6 nhập từ Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm huyết thanh gà sau tiêm phòng bằng phương pháp HI, dùng kháng nguyên đồng chủng với kháng nguyên trong vacxin cho thấy: vacxin Navet-Vifluvac kích thích gà tạo kháng thể với hiệu giá 4,3log2; với vacxin Re-5, hiệu giá kháng thể là 7,8log2 và với vacxin Re-6, hiệu giá kháng thể là 5,3log2. Sau khi công cường độc bằng virus A/H5N6 clade 2.3.4.4B, đã thu được kết quả như sau: vacxin Navet-Vifluvac, Re-5 và Re-6 đều có khả năng bảo hộ 70% đối với gà được tiêm phòng. Gà của tất cả 3 nhóm tiêmvacxin đều bài thải virus trong 10 ngày sau khi công cường độc, tuy nhiên nhóm gà được tiêm vacxin Navet-Vifluvac giảm bài thải virus một cách đáng kể 10 ngày sau khi công cường độc. Nhóm gà tiêm vacxin Re-5 vẫn bài thải nhiều virus sau 10 ngày công cường độc.

Toàn văn: PDF