Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển dòng vi khuẩn biểu hiện độc tố đường ruột tái tổ hợp của vi khuẩn Enterotoxigenic esherichia Coli gây tiêu chảy ở lợn con

Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn, Vũ Khắc Hùng

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là tạo được chủng vi khuẩn có khả năng biểu hiện độc tố đường ruột tái tổ hợp. Trong nghiên cứu này, chuỗi gen mã hóa đồng thời ba loại độc tố đường ruột của vi khuẩn E. coli được khuếch đại và gắn vào vector pET 24a(+) và pET32a(+) và biến nạp thành công vào tế bào biểu hiện E. coli BL21. Kết quả kiểm tra tạo dòng bằng phương pháp PCR và giải trình tự cho thấy, các chủng vi khuẩn BL21 mang chuỗi gen tái tổ hợp có trình tự nucleotide phù hơp so với trình tự nucleotide của gen mã hóa các loại độc tố STa, STb và LT trên ngân hàng gen. Các chủng vi khuẩn mang chuỗi gen tái tổ hợp có thể biểu hiện protein mong muốn trong môi trường LB broth với chất cảm ứng là IPTG.

Toàn văn: PDF