Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải thiện mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp LTA của Esherichia Coli trong tế bào khả biến, Escherichia coli BL21 (DE3)

Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Hoàng Thị Thùy Nhung, Đặng Thị Hương, Lê Công Thịnh, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp LTA trong tế bào E. coli, chủng BL21 (DE3) mang gen eltA của vi khuẩn E. coli. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy YJ cho khả năng sinh trưởng tốt nhất với tỷ lệ tiếp giống là 1% (OD600 = 0,8), lắc 200 vòng/phút ở 37ºC sau 8 giờ nuôi cấy. Mức độ biểu hiện của protein dung hợp 6xHis-LTA cũng cho kết quả tốt nhất trên môi trường YJ trong cùng điều kiện tối ưu (nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,8 mM, lắc 200 vòng/phút, nhiệt độ cảm ứng 25ºC trong thời gian 12 giờ). Sắc ký lọc gel 6xHis cho thấy sản phẩm protein dung hợp 6xHis-LTA có khối lượng phân tử khoảng 30 kDa.

Toàn văn: PDF