Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae trên lợn tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy

Tóm tắt


Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae trên lợn đã được tiến hành tại 3 huyện Bắc Yên, Mường La và Mai Sơn của tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lợn bị nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae ở huyện Bắc Yên là 3,13%, ở huyện Mường La là 2,67%, ở huyện Mai Sơn là 1,99%, số ấu trùng bình quân/lợn ở cơ là 1 - 9, ở não là 1 - 7, ở thận là 1 - 4, ở tim là 1 - 3. Tỷ lệ lợn bị nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae tăng dần theo tuổi, tỷ lệ lợn bị nhiễm ở vụ Hè – Thu cao hơn ở vụ Đông – Xuân, giống lợn địa phương bị nhiễm cao hơn so với giống lợn lai. Tỷ lệ lợn bị nhiễm ấu trùng Cysticercus cellulosae theo phương thức thả rông là 4,91%, theo phương thức bán chăn thả là 1,32%, theo phương thức nuôi nhốt là 0,65%. Tỷ lệ lợn bị nhiễm ở vùng núi cao là 3,89%, ở vùng đồi núi thấp là 2,33%, ở vùng đồng bằng là 0,94%. Lợn nuôi thả rông và bán chăn thả có nguy cơ nhiễm ấu trùng cao gấp 2,04 – 7,58 lần so với lợn nuôi nhốt.

Toàn văn: PDF