Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kêt quả điều tra tình hình sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi ong

Phùng Minh Phong, Bùi Thị Phương Hòa, Đinh Quyết Tâm, Trần Thị Mai Thảo, Phạm Thị Trang, Khúc Thị San, Chử Văn Tuất

Tóm tắt


Kêt quả điều tra tình hình sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi ong

Toàn văn: PDF