Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gương điển hình tiên tiến: Ông Ngọc "nhân giống gà bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo"

Nguyễn Ngọc Sơn

Tóm tắt


Gương điển hình tiên tiến: Ông Ngọc "nhân giống gà bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo"

Toàn văn: PDF