Quay trở lại chi tiết bài viết Gương điển hình tiên tiến: Ông Ngọc "nhân giống gà bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo" Tải xuống tải PDF