Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LỢN CON MẮC BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Văn Nguyên và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Điều tra tình hình viêm ruột hoại tử trên 4624 lợn con tại 3 huyện Phú Bình, Đồng Hỷ và  Định Hóa, kết quả cho thấy.

-         Tỷ lệ lơn con mắc bệnh vào mùa xuân : 25,43%, mùa đông : 23,41%; mùa hè: 21,69%; và thấp nhất vào mùa thu: 18,84%.

-         Lợn chết cao nhất vào mùa xuân với tỷ lệ: 7,87%; mùa đông: 7,12%; mùa hè : 6,05% và mùa thu : 4,62%.

-         Lợn ở giai đoạn từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi tỷ lệ lợn mắc và chết cao nhất (26,96% và  10.92%); tỷ lệ giảm dần theo tuổi, thấp nhất ở giai đoạn từ 46 - 60 ngày tuổi (17,76% và 1.98%).

Từ khóa: Lợn con, Viêm ruột hoại tử, Tỷ lệ nhiễm, Tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF