Quay trở lại chi tiết bài viết KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM SALMONELLA Ở GÀ THỊT GIẾT MỔ THEO 2 HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG Tải xuống tải PDF