Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ GAN THẬN MỦ Ở CÁ TRA CỦA BỘT LÁ CÂY XUÂN HOA

Huỳnh Kim Diệu

Tóm tắt


Tóm tắt

 

Từ khóa: Cá tra; Bột lá xuân hoa, tác dụng kháng sinh, bệnh gan thận mủ.


Toàn văn: PDF