Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GIỐNG GÀ AI CẬP VÀ LƯƠNG PHƯỢNG TẠI HUYỆN SÓC SƠN – HÀ NỘI

Lương Tấn Phát và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

             Kết quả khảo sát tình hình bệnh cầu trùng gà trên 2 giống gà Ai Cập và Lương Phượng tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội cho thấy:  100% đàn Ai Cập và Lương Phượng nhiễm cầu trùng vớI cường độ cao, tỷ lệ chết do bệnh cầu trùng cao ở giai đoạn 7 - 15 ngày tuổi. Đã xác đinh 5 loài cầu trùng gây bệnh: Eimeria. tenella, E. brunetti, E. necatrix, E. maxima, E. mitis. Triệu chứng và bệnh tích đại thể bệnh cầu trùng gà biểu hiện điển hình trên cả hai giống. Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh cho thấy  Baycox 2,5% đạt hiệu quả cao..

           

 


Toàn văn: Không đề