Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ BỆNH CÊTÔN HUYẾT TRÊN ĐÀN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI, NÔNG HỘ VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN

Phạm Ngọc Thạch và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 277 bò sữa tại 3 vùng (Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh phúc) cho thấy:

- Tỷ lệ thức ăn trong khẩu phần ăn bình quân trong ngày của bò ở 3 vùng có sự khác nhau rõ rệt: ở đàn bò sữa của tỉnh Vĩnh Phúc, tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh có sự cân đối phù hợp với sản lượng sữa của bò hiện tại đang cho sữa, cứ 0,4 kg cám hỗn hợp/1kg sữa khai thác và trung bình 2,47 kg thức ăn thô xanh/kg sữa khai thác.

- Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần ăn ở đàn bò sữa mất cân đối, đặc biệt về nhu cầu  năng lượng. Cụ thể: ở đàn bò tại Bắc Giang khẩu phần còn thiếu là 2986,75 đơn vị thức ăn bò, protein trao đổi thiếu 244,49g. Đàn bò tại Hà Nội sự thiếu hụt trong khẩu phần là 1299 đơn vị thức ăn bò và protein trao đổi thiếu 66,92g.

- Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chất lượng thức ăn và khẩu phần ăn không phù hợp đều dẫn tới sự rối loạn trao đổi chất ở bò sữa và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh cêtôn huyết ở bò sữa. Tỷ lệ bò sữa mắc chứng cêtôn huyết bình quân ở cả 3 vùng là 28,51 %. Tỷ lệ này có sự khác nhau giữa 3 vùng. Trong đó đàn bò nuôi tại Bắc Giang có tỷ lệ mắc chứng cêtôn huyết cao nhất (51,6%) tiếp đến là đàn bò nuôi tại Vĩnh Phúc (37,5%) cuối cùng là Hà Nội (22,7%).

 


Toàn văn: Không đề