Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐÀN LỢN RỪNG NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

Đỗ Thị Kim Lành và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

Tiến hành điều tra và theo dõi 320 lợn rừng Thái Lan nhập nội và 20 con lợn rừng Việt Nam nuôi tại một số trang trại tại miền Bắc Việt Nam , kết quả cho thấy:

-Tuổi thành thục về tính của lợn rừng giống Thái Lan: 181 - 191 ngày tuổi, của lợn Việt : 225 - 235 ngày tuổi. Tuổi thành thục về thể vóc của lợn rừng giống Thái Lan : 222 - 232 ngày tuổi, của lợn Việt : 255 -  265 ngày tuổi. Thời gian động dục lại sau khi đẻ: 71 - 80 ngày ở lợn Thái Lan, 81- 85 ngày ở lợn Việt Nam. Số con sinh ra trung bình trên ổ ở cả lợn Việt và lợn Thái là: 7,5 con. Số con sinh ra còn sống trung bình trên ổ ở lợn rừng là: 7,5 con/ ổ. Trọng lượng sơ sinh bình quân của lợn rừng Thái Lan là 0,49kg /con, của lợn rừng Việt nam 0,41 kg/ con. Khối lượng cai sữa trung bình của lợn rừng là 4,6 kg kể cả lợn Thái và lợn Việt, giao động từ 4,35 - 5,28 kg. Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn là: 93,94%, giao động từ 0 - 100%.

-Đàn lợn rừng nuôi theo hình thức bán hoang dã thường ít mắc bệnh, chỉ một tỷ lệ nhỏ lợn bị viêm ruột tiêu chảy hoặc viêm đường hô hấp.

    

Toàn văn: Không đề