Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VI RÚT CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO H5N1 NHÁNH 7 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM

Nguyễn Tùng và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 đã trở thành dịch bệnh địa phương trên gia cầm ở một số nước châu Á bao gồm Việt Nam. Gần đây, vi rút cúm H5N1 nhánh 7, của dòng Á-Âu đã được phân lập từ gà nhập lậu tại cửa khẩu Lạng Sơn. Sự khác biệt của gen HA (hemagglutinin) về mức độ nucleotide và axit amin của vi rút này so với các vi rút thuộc các nhánh khác trước đây đã được xác định. Vi rút H5N1 nhánh 7 cũng khác biệt về tính kháng nguyên so với các nhánh vi rút đang lưu hành tại Việt Nam (nhánh 1 và 2.3.4). Bên cạnh việc giám sát vi rút tại cửa khẩu, trong chương trình giám sát vi rút tại chợ gia cầm sống, chúng tôi cũng đã phát hiện thêm một số chủng vi rút H5N1 khác thuộc nhánh 7. Những phát hiện từ nghiên cứu này chỉ ra rằng vi rút H5N1 nhánh 7 (HA) đã tiếp tục tiến hoá trên gia cầm Đông Nam Á tạo nên hiện tượng lệch kháng nguyên điển hình liên quan đến các vi rút H5N1 khác hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

            Từ khoá: Cúm gia cầm độc lực cao, Virut H5N1 nhánh 7, Đặc tính kháng nguyên

 


Toàn văn: PDF