Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH CÁC GEN ĐỘC TỐ VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN E. coli O157:H7 PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT BÒ Ở KHU VỰC HÀ NỘI

Phạm Thị Việt Tâm và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

4 chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 phân lập được từ thịt bò ở khu vực Hà Nội đều mang các gen mã hóa cho các độc tố Stxeae được xác định bằng phương pháp PCR. Trong đó, 4/4 chủng đều mang gen mã hóa cho độc tố Stx 2, nhưng chỉ có 2/4  chủng mang gen mã hóa cho độc tố Stx 1. Thử nghiệm khả năng gây bệnh tích trên tế bào VERO đã chứng minh được rằng: Chỉ có 1 chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 M61 có khả năng sản sinh độc tố Stx gây bệnh tích trên tế bào VERO. Có thể kết luận rằng: 1 trong 4 chủng vi khuẩn phân lập được có khả năng gây ngộ độc thực phẩm.

Từ khoá: E.coli O157:H7, độc tố tế bào,  gen mã hóa độc tố Stx, eae  bệnh tích tế bào VERO


Toàn văn: PDF