Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ TIÊU CHUẨN HÓA HỖN DỊCH UỐNG ALBENDAZOLE

Lê Hoàng Thanh My và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Với mục tiêu bào chế dạng thuốc lỏng như dạng hỗn dịch hay sệt (kem) để dễ dàng cung cấp qua đường uống cho vật nuôi, nghiên cứu này đã xây dựng được công thức hỗn dịch uống albendazole 6% như sau: albendazole 30 g; xanthan gum 1 g; saccharin natri 2,5 g; kali sorbat 2,5 g; butyl hydroxy toluen 1,25 g; sorbitol 70% 100 ml; nước cất vừa đủ 500 ml. Chế phẩm sau khi hoàn thành được bảo quản trong lọ màu, ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong thời gian 3 tháng đã đáp ứng được các yêu cầu chất lượng theo DĐVN III (2002) và dược điển Mỹ (2007) về độ phân tán, màu sắc, pH, định tính và định lượng.

         Từ khóa: Albendazole, Hỗn dịch uống, Điều chế, Tiêu chuẩn hóa


Toàn văn: PDF