Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA LÁ CÂY XUÂN HOA ((Pseuderanthemum palatiferum) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN CON

Bùi Thị Tho và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Đã tiến hành kiểm tra một số đặc tính dược học của dược liệu xuân hoa và thử nghiệm điều trị lâm sàng cho lợn con tiêu chảy. Kết quả cho thấy:

            - Hàm lượng vật chất khô trung bình trong lá xuân hoa tía chiếm 26,51%, trong khi đó trong lá Xuân hoa trắng chỉ có 19,02%.

            - Thành phần chất nhầy: lá và bột xuân hoa tía có hàm lượng chất nhầy khá thấp so với lá và bột xuân hoa trắng. Bột xuân hoa tía cũng có chỉ số nở thấp hơn nhiều so với bột xuân hoa trắng. (tương ứng 4,7 và 7 ).

-Tác dụng kháng khuẩn: nước cốt và dịch chiết bột xuân hoa bằng nước (cả trắng và tía) không có khả năng ức chế vi khuẩn SalmonellaE.coli, chỉ có dịch chiết lá xuân hoa bằng methanol cho kết quả trên vòng tròn vô khuẩn rõ ràng: với lá xuân hoa trắng là 22mm, lá xuân hoa tía là 16,8mm và dịch chiết này với nước cốt tỏi chỉ cho tác dụng cộng gộp.

-  Lá xuân hoa trắng và tía khi sấy ở nhiệt độ 500C không ảnh hưởng đến hoạt tính.

            -Sử dụng lá xuân hoa trắng liều 1g/kg TT, bột lá xuân hoa trắng, bột xuân hoa tía, hỗn hợp bột xuân hoa trắng + mật, hỗn hợp bột xuân hoa tía + mật liều 0,4g/kg TT để điều trị tiêu chảy cho lợn con đều cho hiệu quả tốt.

  Từ khóa : Lá xuân hoa, Lợn, Tiêu chảy, Điều trị

 


Toàn văn: PDF