Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình ô nhiễm dioxin trong thịt gia súc , gia cầm tại Đức và vấn đề vệ sinh an toàn thực phảm nguồn gốc động vật

Đậu Ngọc Hào

Tóm tắt


Tin  tức báo chí

Bộ Nông nghiệp Đức công bố hôm thứ năm 6/1/2011 cho biết 4.709 trang trại đã bị đóng cửa, đại đa số thuộc bang Hạ Saxony (phía bắc nước Đức). Trong khu vực này, gần Hanover, các chất béo bổ sung thức ăn chăn nuôi thiết yếu được nhập về trong tháng 10 và tháng 12 /2010 đã bị ô nhiễm dioxin . Việc giao hàng có 4.709 công ty tham gia, chủ yếu ảnh hưởng đến chăn nuôi  lợn, đã bị đình chỉ và sẽ tiếp tục cho đến khi có được chứng minh là khộng còn sự ô nhiễm trong sản phẩm của mình. 8 trong số 16 bang  ở Đức bị ảnh hưởng do phảI đóng cửa các trang trại chăn nuôi. Tổng số ở Đức có khoảng 375.000 trang trại.


Toàn văn: PDF