Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÚ Y CỘNG ĐỒNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Đậu Ngọc Hào

Tóm tắt


Thú y cộng đồng        Thú y cộng đồng (VPH) đã được xác định bởi các tham vấn của Tổ chức y tế thế giới ( WHO) về "xu hướng tương lai trong y tế cộng đồng thú y" được tổ chức tại Teramo, Italy vào năm 1999, là "tổng của tất cả các khoản đóng góp cho thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội của con người thông qua sự hiểu biết và ứng dụng khoa học thú y ". Sức khỏe con người gắn bó chặt chẽ với sức khỏe động vật và sản xuất thực phẩm động vật. Điều này liên quan giữa dân số ,động vật và với môi trường xung quanh, đặc biệt trong việc phát triển các vùng chăn  nuôi cung cấp sức kéo,cũng như thịt, trứng và sữa. Một số bệnh truyền nhiễm  được truyền đi từ động vật sang người. (được gọi là zoonoses)     

Toàn văn: PDF