Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỨC ĐỘ KHÁNG THỂ Ở GÀ CON MỘT NGÀY TUỔI CỦA MỘT SỐ XÍ NGHIỆP ẤP TRỨNG TẠI HÀ NỘI VÀ HÀ GIANG

Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt


            Nghiên cứu được tiến hành̉ qua kiểm tra 80 gà con một ngày tuổi  thu thập từ 4 xí nghiệp ấp trứng ở Hà Giang và Hà Nội về  độ phơi nhiễm của gà con một ngày tuổi đối với một số vi khuẩn thường gặp và chỉ tiêu về độ dài miễn dịch (kiểm tra kháng thể thụ động) đối với bệnh Niucatxơn (ND), viêm khí quản truyền nhiễm (IB) và Gumboro (IBD).


Toàn văn: PDF