T. 18, S. 1 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ VỀ HỘI CHỨNG SINH SẢN VÀ HÔ HẤP CỦA LỢN (PRRS HAY BỆNH LỢN TAI XANH) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 1-7
TÌNH HÌNH DỊCH LỢN TAI XANH (PRRS) Ở VIỆT NAM VÀ ¬CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tiến 8-15
ĐIỀU TRA SỰ LƯU HÀNH HỘI CHỨNG SINH SẢN VÀ HÔ HÂP (PRRS) TRÊN ĐÀN LỢN MỘT SỐ TỈNH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm 16-24
KHẢO NGHIỆM VACXIN VÔ HOẠT CỦA TRUNG QUỐC VÀ VACXIN NHƯỢC ĐỘC CỦA ĐỨC PHÒNG PRRS Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm va cs 25-32
PHƯƠNG PHÁP LƯU GIỮ TẾ BÀO CHO PHẢN ỨNG MIỄN DỊCH PEROXIDASE ĐƠN LỚP (IPMA) ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CHỐNG LẠI VIRUT PRRS ĐỘC LỰC CAOh hàm lượng kháng thể chống lại virut PRRS độc lực cao. Tóm tắt PDF
Ngô Hữu Lai và cs 33-37
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮCXIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ PHÒNG BỆNH ĐẬU GÀ BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Minh và cs 38-42
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LỢN CON MẮC BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nguyên và cs 43-46
XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA E.COLI, SALMONELLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN SAU CAI SƯA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Dũng và cs 47-54
MỐI LIÊN QUAN CỦA TUỔI, GIỐNG BÒ, TÌNH TRẠNG TIÊU CHẢY VÀ MÙA VỤ ĐẾN TỶ LỆ PHÁT HIỆN GEN ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN E. COLI Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Trang 55-58
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở DÊ TỈNH TRÀ VINH VÀ THỬ NGHIÊM JĐIỀU TRỊ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hưng 59-64
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hiền và cs 65-68

Nâng cao - Tham khảo

AN TOÀN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI TỪ SẢN XUẤT TỚI TIÊU DÙNG Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 69-70
BỆNH DO LEPTOSPIRA: NHỮNG THÁCH THỨC HIỆN TẠI CỦA MỘT BỆNH CŨ Tóm tắt PDF
Paula Ristow 71-78

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH LIỆT DẠ CỎ Ở BÒ SỮA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung và cs 79-81
MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP GỐI Ở BÒ SỮA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 82-84