Chi tiết về Tác giả

Bảo Trân, Nguyễn Hồ

  • T. 23, S. 4 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tinh hình nhiễm giun sán đường tiêu hóa ở chó và mối tương quan giữa yếu tố nguy cơ lây nhiễm sang người tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định tỷ lệ nhiễm và thành phần loài sán lá ký sinh trên mèo ở tỉnh Bến Tre bằng phương pháp hình thái và chỉ thị phân tử
    Tóm tắt  PDF