Chi tiết về Tác giả

Bầu, Vũ Văn

  • T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
    Cần xây dựng vành đai an toàn dịch trên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm tại tỉnh Kiên Giang.
    Tóm tắt  PDF