Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 23, S. 3 (2016) Taenia asiatica: loài sán dây châu Á truyền từ động vật sang người Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Diên
 
T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM VÚ BÒ SỮA NUÔI TẠI SƠN LA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Tóm tắt   PDF
Sa Đình Chiến và cs
 
T. 18, S. 4 (2011) TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ BỆNH CÊTÔN HUYẾT TRÊN ĐÀN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI, NÔNG HỘ VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN Tóm tắt   Không đề
Phạm Ngọc Thạch và cs
 
T. 18, S. 1 (2011) TÌNH HÌNH DỊCH LỢN TAI XANH (PRRS) Ở VIỆT NAM VÀ ¬CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tiến
 
T. 18, S. 5 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG EIMERIA TRÊN BÊ TẠI TỈNH VĨNH LONG VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huỳnh Nga và cs
 
T. 19, S. 4 (2012) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN Ở ĐÀN CHÓ NUÔI TẠI HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Doanh và cs
 
T. 18, S. 5 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN OESOPHAGOSTOMUM SP. Ở LỢN TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Ngà và cs
 
T. 19, S. 3 (2012) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở NGỰA BẠCH TẠI HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Doanh và cs
 
T. 18, S. 1 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở DÊ TỈNH TRÀ VINH VÀ THỬ NGHIÊM JĐIỀU TRỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hưng
 
T. 18, S. 4 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI 2 TỈNH BẮC NINH VÀ BẮC GIANG Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Nhân Lừng và cs
 
T. 18, S. 6 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA CHÓ TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Võ Thị Hải Lê
 
T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 TÌNH HÌNH NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN LỢN NÁI TẠI KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Võ Thành Thìn và cs
 
T. 18, S. 6 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY (CESTODA) Ở GÀ THẢ VƯỜN NUÔI TẠI TỈNH BẮC NINH VÀ BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhân Lừng
 
T. 18, S. 3 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, THỜI GIAN TỒN TẠI CỦA ĐỐT VÀ TRỨNG SÁN DÂY Ở NGOẠI CẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan và cs
 
T. 18, S. 2 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN Ở BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THỬ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hưng
 
T. 18, S. 1 (2011) TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hiền và cs
 
T. 19, S. 3 (2012) TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG THUỐC CỦA SALMONELLA SPP PHÂN LẬP TỪ VỊT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hiền và cs
 
T. 18, S. 4 (2011) TÌNH HÌNH THẢI TRỪ SALMONELLA THEO PHÂN Ở LỢN NUÔI TẠI CƠ SỞ CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TRÊN MỘT SỐ TỈNH MIẾN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   Không đề
Đặng Xuân Bình và cs
 
T. 18, S. 6 (2011) TÌNH TRẠNG STRESS Ở LỢN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Bình
 
T. 19, S. 1 (2012) TÍNH ĐA DẠNG CỦA KIỂU GEN VIRUS PRRS NHIỄM TRÊN MỘT SỐ ĐÀN HEO NUÔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Hải và cs
 
T. 18, S. 2 (2011) Tình hình ô nhiễm dioxin trong thịt gia súc , gia cầm tại Đức và vấn đề vệ sinh an toàn thực phảm nguồn gốc động vật Tóm tắt   PDF
Đậu Ngọc Hào
 
T. 24, S. 5 (2016) Tình hình bệnh cúm gia cầm tại Thái Bình giai đoạn 2010-2015 và hiệu quả phòng chống Tóm tắt   PDF
Phạm Thành Nhương, Phạm Văn Lý, Hoàng Thị Miền, Nguyễn Bá Hưng, Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Đức
 
T. 23, S. 4 (2016) Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Bích, Trương Phúc Vĩnh, Lê Thị Phương Đông
 
T. 23, S. 6 (2016) Tình hình chăn nuôi và bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc của tỉnh Hưng Yên (2010 -2014), yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát sinh dịch Tóm tắt   PDF
Lại Thị Lan Hương, Phạm Hồng Trang, Đào Thị Hảo, Phạm Minh Hằng
 
T. 28, S. 2 (2016) Tình hình dịch bệnh động vật, thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh trong năm 2015 Tóm tắt   PDF
Cục Thú y
 
226 - 250 trong số 351 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>