Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 06 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các cạm bẫy nền kinh tế VN sẽ gặp phải hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Teruyoshi Kubota

Tóm tắt


Về  kinh  tế  VN  hậu khủng hoảng, các chuyên gia  Nhật  cho  rằng,  nền kinh  tế VN  vẫn  đang  tiếp  tục  có những  chuyển  biến  hết  sức  khả quan. Những chuyển biến này khác với các chỉ tiêu kinh tế được công bố và nó đang bùng nổ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Sau 2 lần liên tiếp thay đổi tỷ giá đồng VND (tháng 11 năm 2009 và tháng 2 năm 2010), đã có những ý kiến lo lắng về nền kinh tế VN, tuy nhiên Chính phủ VN đã rất tự tin về sự phục hồi và người dân VN cũng dường như không lo lắng về điều đó

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X