Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 06 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc tài chính, thị trường : nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Việc tiến hành đồng bộ vàhiệu quả tái cấu trúc hệ thống tài chính - tiền tệ - thị trường sau khủng hoảng kinh tếsẽ tạo những tiền đề vàđịnh hướng quan trọng cho tái cấu trúc nền kinh tế, bởi những chức năng vốn dĩ của các phạm trù này đối với quá trình vận hành của nền kinh tếquốc dân - Tuy nhiên để đạt đến mục tiêu đó, trước hết cần đổi mới điều hành kinh tếvĩ mô ; bắt nguồn từ đổi mới thể chếkinh tế, cơ chếđiều hành cho thực sự phù hợp với qui luật của kinh tếthị trường vàxu thếtoàn cầu hóa kinh tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X