Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công cụ quyền chọn trong giai đoạn suy giảm thị trường chứng khoán VN

Thân Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Bắt đầu từ tháng 10/2007 thị trường chứng
khoán  VN  đã  suy  giảm  mạnh  được  thể
hiện  trên  VN-Index  và  HASTC-  Index
đã mất hơn 60% giá trị. Sự suy giảm trên thị trường
chứng khoán thời kỳ này xuất phát từ sự bất ổn của
nền kinh tế qua chỉ số giá tiêu dùng CPI, biến động tỷ
giá bình quân liên ngân hàng FX, cán cân xuất nhập
khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, lãi suất trên
thị trường tiền tệ. Bên cạnh đó suy thoái kinh tế toàn
cầu đã ảnh hưởng đến hàng loạt nền kinh tế của nhiều
nước. Mới đây nhất là khủng hoảng nợ công tại các
nước trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu như
Ailen, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha...đang trở
thành mối đe dọa đến nền tài chính không chỉ trong
khu vực Eurozone mà còn lan sang cả thế giới. Thị
trường chứng khoán thế giới liên tiếp giảm điểm, chỉ
số Dow Jones của Mỹ có phiên giảm đến hơn 1.000
điểm, các chỉ số chính của Châu Âu và Châu Á cũng
liên tiếp giảm điểm mạnh trong những tháng gần đây

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X