Bức tranh kinh tế nhìn về năm 2012

  • Đào Duy Hân

Abstract

Trình bày tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và những thách thức cơ hội đối với năm 2012

Author Biography

Đào Duy Hân
PGS.TS.
Published
2013-11-13
Section
Chuyên mục khác