Năng lực động – hướng tiếp cận mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  • Nguyễn Trần Sỹ

Abstract

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có đặc điểm là nguồn lực bị giới hạn và thường đối mặt với áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, chính áp lực này đã đe dọa sự tồn tại của nó. Nếu so sánh, tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn cao hơn các doanh nghiệp lớn. Nội dung chính của bài báo này trình bày lý thuyết về năng lực động, các thành phần cơ bản của năng lực động và sự cần thiết phải nâng cao năng lực động để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh ở VN hiện nay chưa có nghiên cứu nào về năng lực động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài báo này sẽ làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.    

Author Biography

Nguyễn Trần Sỹ
THS
Published
2013-11-25