Hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán : Nâng cao chất lượng hoạt động kế toán

  • Phan Dũng

Abstract

Với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng , hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế cũng đã có nhiều thay đổi. Hệ thống pháp luật kế toán VN được ban hành từ những năm đầu của giai đoạn hội nhập ,đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập cần có sự thay đổi đồng bộ. Bài viết được thực hiện qua việc nghiên cứu hệ thống pháp luật kế toán, mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống pháp lý, đánh giá thực trạng, xác định những mặt tích cực, các vấn đề hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán VN, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kế toán - kiểm toán và hội nhập quốc tế. Bài viết đã được trình bày dưới dạng tham luận tại hội thảo sửa đổi bổ sung chế độ kế toán VN do Bộ Tài chính tổ chức tại Đà Nẵng cuối tháng 06/2013.    

Author Biography

Phan Dũng
THS
Published
2013-11-25
Section
Nghiên cứu và trao đổi