Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa Tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Thực
 
S. 3(13) (2012): Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển Tái cơ cấu đầu tư – một nội dung quan trọng hàng đầu của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt   PDF
Chu Văn Cấp
 
S. 03 (2010): Tầm nhìn kinh tế Việt Nam từ 2010 Tính thích hợp và đáng tin cậy của "giá trị hợp lý" trong hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Lộc
 
S. 07 (2010): Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11-2010 Tôi là giảng viên UEF Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thúy Quyên
 
S. 03 (2010): Tầm nhìn kinh tế Việt Nam từ 2010 Tôi nói những điều tốt về UEF với những người khác Tóm tắt   PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Tại sao chúng ta mua ? Tóm tắt   PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc
 
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm Tỉnh Bình Phước - Tiềm năng phát triển kinh tế bền vững Tóm tắt
Cao Minh Trí
 
S. 8(18) (2013): Kinh tế Việt Nam năm 2012 hướng tới năm 2013 Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2012 và dự báo năm 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hiệp
 
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Từ “khai dân trí” của Phan Châu Trinh nghĩ đến việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân Tóm tắt   PDF
Trần Mai Ước
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Từ chuyện cá tra Việt Nam bị đưa và " danh sách đỏ" lại nghĩ về chuỗi cung ứng Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Hồng Vân
 
S. 2(12) (2012): Ngân hàng và phát triển Từ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiến tới tạo lập giá trị chung trong hội nhập kinh tế toàn cầu Tóm tắt   PDF
Bùi Loan Thùy
 
S. 3(13) (2012): Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển Từ việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức đến việc làm phi chính thức ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hồ Đức Hùng, Nguyễn Duy Tâm, Mai Thị Nghĩa
 
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại Thành tựu và vai trò của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và Lào Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hiệp
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Thúc đẩy luồng thông tin dịch chuyển giữa chính phủ và khu vực kinh doanh khi thực hiện tái cấu trúc kinh tế Tóm tắt   PDF
Bùi Loan Thùy
 
S. 07 (2010): Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11-2010 Thầy Dương Tấn Diệp : Người dẫn đầu Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Nghĩa
 
S. 3(13) (2012): Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển Thị Trường bán lẻ Việt Nam cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Nghi
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Thị trường chứng khoán Việt Nam trên đường phục hồi nền kinh tế Tóm tắt   PDF
Thân Thị Thu Thủy
 
S. 05 (2010): Tài chính và phát triển Thủy sản Việt Nam tiềm năng phát triển và hội nhập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tuyền
 
S. 04 (2010): Chất lượng đào tạo - Nền tảng phát triển giáo dục đại học Việt Nam Thực trạng và giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam vượt rào cản thương mại quốc tế Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Long
 
S. 01 (2009): UEF hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế The American research university a model for developing countries ? Tóm tắt
DR. Rod Jensen
 
S. 12(22) (2013): Xuất khẩu và phát triển bền vững The Fall of the Marketing Mix : Aparadigm shift needed? Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Sinh
 
S. 8(18) (2013): Kinh tế Việt Nam năm 2012 hướng tới năm 2013 The Hierarchy model of advertising effects : A debate Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Sinh
 
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại The situation of private Universities in Vietnam Tóm tắt
Lê Quốc Thắng
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng The value of social sciences and humanities programs Tóm tắt
Dr ROD JENSEN
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Thư chúc Tết Tóm tắt   PDF
Ban Biên Tập
 
226 - 250 trong số 328 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X