Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12(22) (2013): Xuất khẩu và phát triển bền vững Ước tính chi phí phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Hay Sinh
 
S. 4(14) (2012): Phát triển doanh nghiệp theo hướng tái cấu trúc Ước tính hệ số Beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp : từ lý thuyết đến thực tiễn Tóm tắt   PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức
 
S. 8(18) (2013): Kinh tế Việt Nam năm 2012 hướng tới năm 2013 Ước tính xác suất phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Hay Sinh
 
326 - 328 trong số 328 mục << < 9 10 11 12 13 14 


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X