Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại Development of Information - Library Services at the Banking University of HCMC : Essential Solutions to Improve Education Quality in the Context of Integration Tóm tắt
Trần Mai Ước, Tran Ton Trong Tin
 
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa Du lịch làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long – Một lợi thế văn hóa để phát triển du lịch Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phước Qúy Quang
 
S. 01 (2009): UEF hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế E - textbooks : Coming soon to Your Campus Tóm tắt
DR. Rod Jensen
 
S. 5(15) (2012): Tăng trưởng kinh tế bền vững Estimating beta of Vietnam listed construction company groups during the financial crisis 2007-2009 Tóm tắt   PDF
Đinh Trần Ngọc Huy
 
S. 03 (2010): Tầm nhìn kinh tế Việt Nam từ 2010 FDI và liên doanh nước ngoài nhìn từ năm 2010 Tóm tắt   PDF
Cao Minh Trí
 
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Game – Based learning at the University level Tóm tắt   PDF
Rod JEnsEn
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Game online (GO) trong sinh viên UEF Tóm tắt   PDF
Phạm Lê Trường Giang, Nguyễn Hoài Nguyên
 
S. 04 (2010): Chất lượng đào tạo - Nền tảng phát triển giáo dục đại học Việt Nam Giá trị cảm nhậm về đào tạo đại học từ góc nhìn sinh viên Tóm tắt   PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc
 
S. 11(21) (2013): Thị trường tài chính với ổn định kinh tế Giám sát an toàn tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hoàng Trần Hậu
 
S. 08 (2010): Kinh tế Việt Nam hồi phục và thách thức Giám sát an toàn tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm : Mô hình của các thị trường phát triển và vận dụng ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Hùng, Võ Đình Trí
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ - Bài học từ câu chuyện ở trường Đông kinh nghĩa thục Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Lài
 
S. 01 (2009): UEF hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế Giáo dục trong thời hội nhập Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Thúy
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Giáo dục Việt Nam nguồn nguyên khí quốc gia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tuyền
 
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Tóm tắt   PDF
Chu Văn Cấp
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Giáo dục đại học Việt Nam đang ở đâu và chính sách phát triển Tóm tắt   PDF
Phạm Phụ
 
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa Giải pháp cho chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của VN năm 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nhung
 
S. 4(14) (2012): Phát triển doanh nghiệp theo hướng tái cấu trúc Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng
 
S. 11(21) (2013): Thị trường tài chính với ổn định kinh tế Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Cường
 
S. 04 (2010): Chất lượng đào tạo - Nền tảng phát triển giáo dục đại học Việt Nam Giải pháp phát triển quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tóm tắt
Nguyễn Thị Giang, Phạm Ngọc Phong
 
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM theo hướng cạnh tranh Tóm tắt   PDF
Trương Thị Hiền
 
S. 12(22) (2013): Xuất khẩu và phát triển bền vững Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
Khổng Văn Thắng
 
S. 09 (2011): Chúc mừng năm mới 2011 - Xuân Tân Mão Giải pháp để cải cách doanh nghiệp nhà nước hiện nay Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Gia
 
S. 9(19) (2013): Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế thông qua các điều khoản đặt biệt của hợp đồng Tóm tắt   PDF
Bành Quốc Tuấn
 
S. 07 (2010): Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11-2010 Giảng dạy theo phương pháp mới tại UEF, nhìn từ góc độ một giảng viên thỉnh giảng Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng
 
S. 07 (2010): Đặc san chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11-2010 Giảng dạy tiếng Anh tại trường UEF phát triển và hội nhập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Quang Tiến
 
51 - 75 trong số 328 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X