Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH VI KHUẨN SINH SẮC TỐ ĐỎ SERRATIA MARCESCENS TRONG THỰC PHẨM

Nguyễn Thành Trung, Phạm Như Trọng, Tạ Thị Yến, Đặng Thị Oanh, Lê Thị Hồng Hảo

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224