Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nồng độ chất đệm lên quá trình hình thành và tính chất của bột Nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp nhiệt - thủy phân Tải xuống tải PDF