Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng trưởng và sinh tổng hợp Anthocyanin trong nuôi cấy tế bào dâu tây Tải xuống tải PDF