Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử học Việt Nam với "những tiếp cận thời mở cửa"

Lê Hữu Phước

Tóm tắt


Bài viết điểm lại một số vấn đề phương pháp luận cần được quan tâm của sử học Việt Nam hiện nay; đồng thời giới thiệu một số luận điểm và ý kiến đáng chú ý của các tác giả ở Nga, Đức, Trung Quốc... liên quan đến lý luận sử học; nhằm cung cấp thông tin và cách tiếp cận khoa học, biện chứng, đa chiều đối với việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở bậc đại học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433