Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích rủi ro do khai thác cát trên sông Thị Tính Tải xuống tải PDF