Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu đề xuất mạng quan trắc môi trường nước mặt lưu vực sông Thị Tính Tải xuống tải PDF