Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính - Các nhân tố tác động và giải pháp

Lê Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Khi thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng phát triển và trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp thì vấn đề công khai và minh bạch thông tin tài chính trở thành điều kiện tiên quyết nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Doanh nghiệp nào biết chú trọng xây dựng hình ảnh của mình thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận hơn, từ đó cơ hội nhận được sự ủng hộ bằng nhiều hình thức sẽ cao hơn. Bài viết này trình bày một số nét chính yếu về vấn đề minh bạch thông tin tài chính, các nhân tố tác động và những giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong thông tin tài chính ở Việt Nam dựa trên các lý thuyết kinh tế, tài chính.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433