Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn từ chương trình trợ giảng tiếng Anh Fulbright - Mấy kinh nghiệm ở trường Cao đẳng Bến Tre

Phạm Văn Luân

Tóm tắt


Fulbright có mặt ở Việt Nam từ năm 1992, là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các nước trên thế giới. Ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre, chương trình giảng dạy tiếng Anh Fulbright không chỉ có tác động tích cực trong giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên và giảng viên nhà trường mà còn góp phần cải thiện kỹ năng giao tiếp, đọc tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cung cấp cho giảng viên và sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn cơ hội tốt để giao lưu, hợp tác rèn luyện và phát triển kiến thức, kỹ năng nghiên cứu cần thiết, mở ra môi trường thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433