Xây dựng mô hình vật thể ba chiều, vẽ hình chiếu thứ ba và hình cắt trong vẽ kỹ thuật

  • Ngô Bảo

Tóm tắt

Phần mềm SolidWorks 2009 là một ứng dụng công nghệ tin học trong việc vẽ hình chiếu trục đo, vẽ hình chiếu thứ ba và vẽ mọi hình chiếu, hình cắt theo ý muốn, góp phần giải quyết khó khăn trong dạy và học môn vẽ kỹ thuật. Bài báo này giới thiệu cách sử dụng phần mềm SolidWorks 2009 để vẽ hình chiếu trục đo khi biết trước hai hình chiếu vuông góc gồm hai bước: Bước 1, vẽ hình chiếu trục đo với 15 thao tác; Bước 2, dùng hình chiếu trục đo để vẽ ba hình chiếu vuông góc với 5 thao tác. Với việc sử dụng phẩn mềm SolidWorks 2009, ta sẽ giải quyết được khó khăn của môn vẽ kỹ thuật trong các trường hợp vẽ hình chiếu trục đo, vẽ hình chiếu thứ ba khi cho trước hai hình chiếu vuông góc và vẽ ba hình chiếu vuông góc khi cho trước hình chiếu trục đo.
Phát hành ngày
2014-09-29
Chuyên mục
Bài viết