Quay trở lại chi tiết bài viết Khái niệm "lý thuyết" qua góc nhìn của Jonathan Culler (lược thuật) Tải xuống tải PDF