Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 15 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Không gian sinh hoạt trong truyện cổ tích Hàn Quốc

Lưu Thị Hồng Việt

Tóm tắt


“Không gian nghệ thuật” là một phương diện thi pháp quan trọng của sáng tác văn học, có vai trò xây dựng thế giới nghệ thuật, thể hiện quan điểm của người sáng tác về con người, xã hội và cuộc sống. Không gian sinh hoạt xuất hiện trong truyện cổ tích Hàn Quốc bao gồm: không gian gia đình, không gian lễ hội, không gian chợ, làng và không gian kinh thành... Các không gian này giúp chúng ta hiểu hơn về nghệ thuật của truyện cổ tích Hàn Quốc và sự đa dạng, phong phú trong văn hoá dân gian của dân tộc Hàn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433