Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của thời gian lưu thủy lực đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình Tải xuống tải PDF