Quay trở lại chi tiết bài viết Khả năng đối kháng của nấm Trichoderma spp. với nấm Sclerotium spp. gây bệnh thối thân, lá trên lan Mokara và Dendrobium Tải xuống tải PDF