Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế các chi tiết máy cho mô hình cần trục tháp

Ngô Bảo

Tóm tắt


Bài viết này trình bày về thiết kế các chi tiết máy cho mô hình cần trục tháp phục vụ giảng dạy ở Khoa Xây dựng, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Kết quả đạt được là đưa ra các bản vẽ để có thể chế tạo được một mô hình cần trục tháp thực tế, giúp ích trong giảng dạy và học tập nhiều môn học thuộc chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là các môn thực hành. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433