Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lắp dựng, vận hành và tháo dỡ mô hình cần trục tháp

Ngô Bảo

Tóm tắt


Bài viết này trình bày về các bước lắp dựng, vận hành và tháo dỡ mô hình cần trục tháp phục vụ giảng dạy ở Trường ĐH Thủ Dầu Một. Kết quả đạt được là bản hướng dẫn thực hành mô hình cần trục tháp, giúp ích trong giảng dạy và học tập nhiều môn học thuộc chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là các môn thực hành. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433