Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng xử lý TDS và độ mặn của nước biển giả định bằng màng lọc UF và RO

Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Dũ, Đào Minh Trung

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện trên thiết bị Pilot khử mặn qua màng siêu lọc (UF) và màng thẩm thấu ngược (RO) với nồng độ muối giả định 7‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở pH tối ưu đạt hiệu quả cải thiện chất lượng nước thông qua khảo sát thông số Cl- và TDS lần lượt đạt hiệu quả tương ứng 98,57% và 98,14%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433